Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Stara strona LO

Kalendarz

Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Historia miasta

Drohiczyn jest jednym z najstarszych miast na Podlasiu. Pierwsze wykopaliska (ślady osadnictwa łużyckiego) pochodzą z X w. p.n.e. W VI w. n.e. pojawia się osada wiejska, która stopniowo przekształca się w ośrodek handlowy, którego rozkwit przypada na VIII i IX w. Znaleziska archeologiczne z XI w. są dowodem na istnienie grodu. W XII w. pojawiają się pierwsze wzmianki o Drohiczynie („Kronika Polaków Wincentego Kadłubka”). Jest tam opisana wyprawa Kazimierza Sprawiedliwego na Drohiczyn odebrany Piastom przez księcia ruskiego.

W pierwszej poł. XIII w. Drohiczyn znajduje się pod panowaniem księcia Konrada Mazowieckiego. W 1237r. sprowadza tu Braci Dobrzyńskich, którzy zobowiązali się do obrony grodu przed najazdami Jaćwingów, Litwinów i Rusinów oraz poszanowania praw biskupa płockiego. Zbudowali oni kościół, który w roku 1241 został zniszczony podczas najazdu Mongołów. Zniszczone miasto zagarnia książę halicki Daniel Romanowicz, który w 1253r. koronuje się na króla Rusi.

W XIV w. Drohiczyn trafia we władanie Litwy. W 1391r. gród zostaje oddany przez Władysława Jagiełłę księciu Januszowi Mazowieckiemu. W roku 1444 Bolesław IV jest zmuszony oddać miasto dla księcia Litwy, Kazimierza Jagiellończyka (w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego Drohiczyn pozostaje aż do unii lubelskiej). Należy pamiętać, że król Zygmunt Stary, wyodrębnił z województwa trockiego Podlasie, a stolicą województwa podlaskiego został (od 1520r. do 1795r.) Drohiczyn.

Dzięki działalności licznych klasztorów miasto było ważnym ośrodkiem kulturowym i religijnym. W XIV w. osiedlili się tu Franciszkanie. Po powstaniu listopadowym zostali wywiezieni, zaś klasztor zamknięto, podobnie jak ich kościół.

W 1623r. do Drohiczyna zostały sprowadzone Panny Benedyktynki i osiedlone w ufundowanym przez wojewodę W. Niemirę klasztorze. Kościół otrzymał tytuł Wszystkich Świętych. Po represjach carskich kościół zamknięto, a zakonnice przewieziono do Wilna, gdzie przebywały do powstania styczniowego. Po upadku powstania zostały aresztowane, a cztery z nich trafiły na Sybir.

Do Drohiczyna przybywają Jezuici i w 1654r. zakładają tu pierwszy dom misyjny, a w 1661 budują barokowy kościół i wznoszą klasztor istniejący do dnia dzisiejszego. W roku 1773 następuje kasata zakonu. Rok później w budynkach pojezuickich osadzeni zostają zakonnicy pijarzy i pozostają tu do 1845. Po represjach carskich w Drohiczynie czynny był tylko jeden kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Trzy pozostałe świątynie, w rękach katolickich, odremontowano po odzyskaniu niepodległości.

II wojna światowa poczyniła w mieście ogromne spustoszenia. Drohiczyn znalazł się w granicznej strefie, ponieważ część Polski aż do Bugu zajęli sowieci. Zniszczyli oni całe wyposażenie i wnętrze kościoła Trójcy Świętej (14 barokowych ołtarzy, ambona, chrzcielnica, ławki i konfesjonały zostały porąbane siekierami, a znajdujące się w podziemiach trumny sprofanowane). Kościół zamieniono na stajnię dla koni straży granicznej, kościół pobenedyktyński przerobili na toalety dla żołnierzy, k. pofranciszkański na śmietnik, a cerkiew prawosławną - na rzeźnię.

Ludność drohiczyńska została przesiedlona z pasa granicznego, a część zesłana na Sybir. W czasie wojny niemiecko - sowieckiej w 1941r. Niemcy zdobyli miasto, a kościół Trójcy Świętej zamienili na strzelnicę. Ludność poniosła wtedy duże straty (aresztowania, rozstrzeliwania i zsyłki do obozów koncentracyjnych). Po II wojnie światowej odbudowano miasto.

Niezwykłe wydarzenia miały miejsce podczas uroczystości milenijnych w 1966r. kiedy to do Drohiczyna przybyli: ks. prymas kardynał Stefan Wyszyński, ksiądz arcybiskup Karol Wojtyła oraz wielu polskich biskupów na pogrzeb Infułata Krzywickiego. Ważnym momentem dla Drohiczyna było również utworzenie przez Ojca Świętego Jana Pawła II dwóch diecezji : drohiczyńskiej i białostockiej - 5 czerwiec 1991r. Od tego czasu miasto stało się stolicą diecezji i siedzibą biskupa drohiczyńskiego (pierwszym biskupem został ks. biskup Władysław Jędruszczuk).

Po śmierci biskupa W. Jędruszczuka administratorem diecezji został ks. biskup Jan Chrapek. Nowym biskupem drohiczyńskim został 20 czerwca 1994r. ks. dr. Antoni Dydycz.

Najważniejszym wydarzeniem, które do dziś żyje w sercach i pamięci mieszkańców Drohiczyna, była wizyta Ojca Świętego 10 czerwca 1999r.

Wygenerowano w sekund: 0.03
12,668,531 Unikalnych wizyt