Wybory do SU 2018
Dodane przez administrator dnia 15.10.2018 14:09

Współdecydujemy o życiu naszej szkoły


Kolejny rok szkolny czas zacząć! Aktywność uczniów nie sprowadza się tylko i wyłącznie do pracy lekcyjnej. Licealiści realizują wiele zadań, pracując w samorządach - klasowym i szkolnym. Młodzież wykazuje się na różnych płaszczyznach. Samorządność to specyficzny typ aktywności, gdyż przynosi wiele satysfakcji z należycie prowadzonych działań. Nowy rok szkolny to nowe wyzwania, którym łatwiej sprostać pracując w zespole. W związku z tym, młodzież licealna demokratycznie wybrała opiekuna i radę SU na rok szkolny 2018/2019.

Nad pracą samorządu czuwać będą:

PRZEWODNICZĄCY – Julia Gontarz

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – Michał Miłkowski

SKARBNIK – Dominika Sierociuk

Pieczę nad wszystkim sprawować będzie:

OPIEKUN – pani Bożena Niemyńska

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów i kreatywności

w realizacji założonych celów.


Zapraszamy na naszą fotorelacje