DROHICZYN DLA NIEPODLEGŁEJ
Dodane przez administrator dnia 10.12.2018 11:35
Drohiczyn dla Niepodległej

W piątek, 9 listopada o godz. 11.00, w Zespole Szkół w Drohiczynie rozpoczęło się wspólne świętowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na odświętnie udekorowanej barwami narodowymi i pracami konkursowymi o tematyce patriotycznej hali sportowej zgromadzili się zaproszeni goście: Ksiądz Biskup Diecezji Drohiczyńskiej – Tadeusz Pikus, Ks. Dziekan- Proboszcz Parafii Katedralnej – Wiesław Niemyjski, Ks. Tomasz Przewoźny – asystent KSM, Burmistrz Miasta i Gminy Drohiczyn – Wojciech Borzym, Sekretarz MiG Drohiczyn- Radosław Konobrodzki, Dyrektor MGOiK -Rafał Siwek, Kierownik MGOPS – Bożena Chrząstowska, Prezes KSM – Mateusz Stefaniuk, Wicedyrektor Szkół Benedykta – Teresa Moskal z pracownikami, Prezes LGD- Tygiel Doliny Bugu- Agnieszka Wojtkowska z pracownikami, Zastępca prezesa Spółki Orły z Podlasia - Ewelina Trusiak, Przewodnicząca Rady Rodziców – Róża Kosińska z rodzicami, przedstawiciele Niedzieli Podlaskiej oraz Dyrekcja , nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Drohiczynie.

Zapraszamy na naszą fotorelacje

Treść rozszerzona

Drohiczyn dla Niepodległej


W piątek, 9 listopada o godz. 11.00, w Zespole Szkół w Drohiczynie rozpoczęło się wspólne świętowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na odświętnie udekorowanej barwami narodowymi i pracami konkursowymi o tematyce patriotycznej hali sportowej zgromadzili się zaproszeni goście: Ksiądz Biskup Diecezji Drohiczyńskiej – Tadeusz Pikus, Ks. Dziekan- Proboszcz Parafii Katedralnej – Wiesław Niemyjski, Ks. Tomasz Przewoźny – asystent KSM, Burmistrz Miasta i Gminy Drohiczyn – Wojciech Borzym, Sekretarz MiG Drohiczyn- Radosław Konobrodzki, Dyrektor MGOiK -Rafał Siwek, Kierownik MGOPS – Bożena Chrząstowska, Prezes KSM – Mateusz Stefaniuk, Wicedyrektor Szkół Benedykta – Teresa Moskal z pracownikami, Prezes LGD- Tygiel Doliny Bugu- Agnieszka Wojtkowska z pracownikami, Zastępca prezesa Spółki Orły z Podlasia - Ewelina Trusiak, Przewodnicząca Rady Rodziców – Róża Kosińska z rodzicami, przedstawiciele Niedzieli Podlaskiej oraz Dyrekcja , nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Drohiczynie. Zaproszonych Gości i społeczność szkolną powitała Dyrektor Zespołu Szkół, Pani Dorota Kowalczuk. Słowa, którymi zwróciła się do zebranych, podkreślały szczególny charakter tegorocznego Święta Niepodległości. Odniosła się do historii szkół drohiczyńskich oraz sylwetek Patronów – Marszałka Józefa Piłsudskiego, Jana Pawła II i J. I. Kraszewskiego. Uroczysty charakter przemówienia Pani dyrektor wprowadził zebranych w niezwykły nastrój wspólnego świętowania. O godzinie 11.11, zebrani włączyli się w ogólnopolską akcję i z uczniami całej Polski zaśpiewali hymn narodowy. W ten sposób dali wyraz swojej patriotycznej postawy. Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia najmłodszych – przedszkolaków oraz uczniów kl. I-III. Dzieci, recytowanymi i śpiewanymi utworami patriotycznymi uczciły rocznicę odzyskania niepodległości. Słowami piosenek, zapewniły, iż każde polskie dziecko wie, co znaczy być Polką i Polakiem oraz jakie są polskie symbole narodowe. Po wystąpieniu najmłodszych, głos zabrał Ksiądz Biskup, Tadeusz Pikus. Nawiązał do słów patriota i Ojczyzna oraz wyjaśnił ich sens w przeszłości i w czasach współczesnych. Skierował wiele życzliwych i ciepłych słów do społeczności szkolnej. Następnie burmistrz Drohiczyna – Pan Wojciech Borzym odniósł się do lokalnej historii i podkreślił wartość wolności w życiu człowieka i narodu. Po wystąpieniach Gości, uczniowie klas ósmych i trzecich gimnazjum zaprezentowali obrazy z historii Polski czasu zaborów i odzyskania niepodległości pt. „ Wygrać Polskę”. Powstania narodowe, zsyłka na Sybir, walka z germanizacją oraz pierwsze chwile wolności naszej Ojczyzny w 1918 r., przedstawione przez uczniów, wprowadziły publiczność w klimat wydarzeń XIX i początku XX wieku. Piękną oprawę występów stanowiły melodie pieśni legionowych i żołnierskich, granych na akordeonie. Symbolicznym podsumowaniem inscenizacji było ułożenie przez Panią Dyrektor i przedstawicieli uczniów „ puzzli”, przedstawiających granice II Rzeczypospolitej. Niezwykle barwnym akcentem wspólnego świętowania były tańce narodowe i podlaskie w wykonaniu Klubu Tańców Polskich „ Krajka”. Narodowe stroje, pieśni ludowe i patriotyczne, bliskie sercu melodie a przede wszystkim pięknie zaprezentowane tańce uświetniły obchody tego święta. W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbył się również koncert pieśni legionowych i żołnierskich, w wykonaniu poszczególnych klas szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Miłym akcentem uroczystości było podsumowanie konkursów „ Niepodległa”. Cała społeczność szkolna zasłużyła na wyróżnienie. Gratulacje i dyplomy otrzymali najlepsi w zmaganiach plastycznych, ortograficznych i konkursie wiedzy historycznej. Wielu pozytywnych emocji dostarczyła rywalizacja sportowa „ Bieg dla Niepodległej.”

Kulminacyjnym punktem obchodów stulecia niepodległości, było utworzenie biało-czerwonej flagi przez wszystkich uczniów i nauczycieli drohiczyńskiej szkoły.

Wspólne świętowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Zespole Szkół w Drohiczynie miało niezwykle uroczysty charakter. Zgromadziło całą społeczność szkolną i przedstawicieli społeczności lokalnej. Wszystkich pod biało-czerwoną flagą połączyła ta sama idea – walki o niepodległość i pamięci o twórcach Niepodległej.


Zapraszamy na naszą fotorelacje