Odzyskanie Niepodległości i legenda Legionów Piłsudskiego, czyli współczesne rozumienie patriotyzmu
Dodane przez administrator dnia 10.12.2018 11:57

Odzyskanie Niepodległości i legenda Legionów Piłsudskiego, czyli współczesne rozumienie patriotyzmu.


20 listopada 2018 roku, w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie LO w Drohiczynie mieli przyjemność obejrzeć w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki widowisko historyczne „Gałązka rozmarynu”. Spektakl powstał na podstawie popularnego w dwudziestoleciu międzywojennym dramatu historycznego Zygmunta Nowakowskiego. Poszczególne obrazy, składające się na przedstawienie, ukazują legionową społeczność. Sam utwór poświęcony jest Komendantowi- organizatorowi Legionów. Dramat ukazuje fikcyjnych bohaterów- prostych ludzi, uczestników wydarzeń historycznych. Opiewa też heroiczny czyn bohatera narodowego. Ta humorystyczna opowieść dekonstruuje również mit honoru żołnierza. Autor pokazuje naród, który w obliczu śmierci potrafi zmobilizować się do wspólnej walki. W tekst dramatyczny zostały wplecione pieśni legionowe i żołnierskie.


Zapraszamy na naszą fotorelacje


Treść rozszerzona

Odzyskanie Niepodległości i legenda Legionów Piłsudskiego, czyli współczesne rozumienie patriotyzmu.


20 listopada 2018 roku, w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie LO w Drohiczynie mieli przyjemność obejrzeć w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki widowisko historyczne „Gałązka rozmarynu”. Spektakl powstał na podstawie popularnego w dwudziestoleciu międzywojennym dramatu historycznego Zygmunta Nowakowskiego. Poszczególne obrazy, składające się na przedstawienie, ukazują legionową społeczność. Sam utwór poświęcony jest Komendantowi- organizatorowi Legionów. Dramat ukazuje fikcyjnych bohaterów- prostych ludzi, uczestników wydarzeń historycznych. Opiewa też heroiczny czyn bohatera narodowego. Ta humorystyczna opowieść dekonstruuje również mit honoru żołnierza. Autor pokazuje naród, który w obliczu śmierci potrafi zmobilizować się do wspólnej walki. W tekst dramatyczny zostały wplecione pieśni legionowe i żołnierskie.

Ciekawa kompozycja dzieła, motywowanie widzów do wspólnego śpiewania, realistyczne sceny z życia legionistów – wszystko to czyni spektakl bardzo interesującym. Na uwagę zasługują efekty specjalne, za pomocą których wykreowane zostały sceny walki frontowej. Przedstawienie odwołuje się do tradycji narodowowyzwoleńczej zakorzenionej w polskiej historii. To historyczne widowisko uświadomiło młodzieży, czym były Legiony, jak płynęło życie żołnierskie, jak wielką wartość ma walka w słusznej sprawie i idea ofiary.


Zapraszamy na naszą fotorelacje