Ranking LO
Dodane przez administrator dnia 04.03.2019 14:02

Miło nam poinformować, że nasze liceum zajęło 716 miejsce w Polsce w RANKINGU LICEÓW OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH 2019.

 

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

W Rankingu 2019 analizowano wyniki 2126 liceów ogólnokształcących oraz 1731 techników (bez szkół dla dorosłych). Publikowany jest wykaz 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników.