Zjazd absolwentów FOTORELACJA
Dodane przez administrator dnia 17.06.2019 14:26
I tak minął wiek, czyli 100- lecie Liceum Ogólnokształcącego

im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Drohiczynie

 

Ziemia Drohicka to zakątek szczególny – miejsce scalania się i uzupełniania różnorodnej całości dziedzictwa kulturowego. Drohiczyn zaś, będący sercem tej fascynującej krainy, to miasto kościołów, szkół i pamiątek przypominających o nabożeństwie ekumenicznym celebrowanym przez Jana Pawła II, 10 czerwca 1999r. Tegoroczne obchody 20 rocznicy wizyty Papieża Polaka w naszym miasteczku zbiegły się w czasie z niecodzienną uroczystością – ze świętowaniem jubileuszu 100-lecia szkoły i IX Zjazdem Absolwentów. Oto w sobotę 15 czerwca 2019 roku społeczność Liceum Ogólnokształcącego w Drohiczynie obchodziła wyjątkową uroczystość. Setna rocznica powstania liceum stała się okazją do wspomnień i powrotu w mury drohickiej szkoły. Licznie przybyłych Gości serdecznie witali nauczyciele i uczniowie liceum. W tym wyjątkowym dniu odżyła nadzieja na ponowne przeżycie czasu lat młodości. Drohiczyńska Alma Mater, jak przed laty, otworzyła swe progi i powitała niczym drugi dom wszystkich, którym bliskie są historia i tradycja naszego liceum. Przestrzenne korytarze i nowoczesne pracownie lekcyjne ożywiły się w tę niezwykłą sobotę. Gwar koleżeńskich spotkań przeplatał się z radosnymi okrzykami, będącymi reakcją na pojawienie się kolegów i koleżanek, matura rok…..Nastrojowa kawiarenka cieszyła się ogromnym powodzeniem. Ileż serdecznych, radosnych słów dobiegało z zaułków szkolnych korytarzy.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze IX Zjazdu Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącegi im. J.I.Kraszewskiego w Drohiczynie.

Zapraszamy na naszą fotorelacje

Treść rozszerzona

I tak minął wiek, czyli 100- lecie Liceum Ogólnokształcącego

im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Drohiczynie

 

Ziemia Drohicka to zakątek szczególny – miejsce scalania się i uzupełniania różnorodnej całości dziedzictwa kulturowego. Drohiczyn zaś, będący sercem tej fascynującej krainy, to miasto kościołów, szkół i pamiątek przypominających o nabożeństwie ekumenicznym celebrowanym przez Jana Pawła II, 10 czerwca 1999r. Tegoroczne obchody 20 rocznicy wizyty Papieża Polaka w naszym miasteczku zbiegły się w czasie z niecodzienną uroczystością – ze świętowaniem jubileuszu 100-lecia szkoły i IX Zjazdem Absolwentów. Oto w sobotę 15 czerwca 2019 roku społeczność Liceum Ogólnokształcącego w Drohiczynie obchodziła wyjątkową uroczystość. Setna rocznica powstania liceum stała się okazją do wspomnień i powrotu w mury drohickiej szkoły. Licznie przybyłych Gości serdecznie witali nauczyciele i uczniowie liceum. W tym wyjątkowym dniu odżyła nadzieja na ponowne przeżycie czasu lat młodości. Drohiczyńska Alma Mater, jak przed laty, otworzyła swe progi i powitała niczym drugi dom wszystkich, którym bliskie są historia i tradycja naszego liceum. Przestrzenne korytarze i nowoczesne pracownie lekcyjne ożywiły się w tę niezwykłą sobotę. Gwar koleżeńskich spotkań przeplatał się z radosnymi okrzykami, będącymi reakcją na pojawienie się kolegów i koleżanek, matura rok…..Nastrojowa kawiarenka cieszyła się ogromnym powodzeniem. Ileż serdecznych, radosnych słów dobiegało z zaułków szkolnych korytarzy.

O godzinie 11. 30. przybyli Goście, przedstawiciele władz samorządowych, rodzice, nauczyciele oraz uczniowie zgromadzili się w Kościele Pofranciszkańskim p.w. Wniebowzięcia NMP, by wziąć udział w uroczystym nabożeństwie. Mszę świętą w kościele szkolnym sprawował Ksiądz Biskup Tadeusz Pikus, zaś w cerkwi Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Warsonofiusz Prawosławny Biskup Siemiatycki.

Słowo Boże do zebranych w kościele skierował ksiądz prałat dr hab. Tadeusz Syczewski - Rektor WSD w Drohiczynie, absolwent drohiczyńskiego liceum. W swoich refleksjach podkreślił wiekową tradycję drohickiej szkoły i wartości, jakie stanowiły podstawę kształcenia. Przypomniał też sylwetki wybitnych absolwentów, którzy swoim życiem dali świadectwo wierności Bogu i Ojczyźnie. Wyraził nadzieję, iż wychowankowie liceum w Drohiczynie pamiętają o niezłomnych wartościach i kierują się nimi w swoim zawodowym i prywatnym życiu. Oprawę liturgiczną przygotowali nauczyciele Zespołu Szkół. Serdeczne słowa do zebranych skierował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup. Udzielił biskupiego błogosławieństwa i wyraził nadzieję na kolejne spotkania. Wyraził podziękowanie za zaproszenie na odchody Jubileuszu i możliwość uczestniczenia w tak doniosłej uroczystości. Absolwenci z uwagą wysłuchali słów odnoszących się do postawy człowieka wobec przejawów życia. Msza była uroczysta, bogata w przeżycia natury duchowej. Atmosfera ciszy i skupienia pozwoliła na refleksję i modlitwę.

Po nabożeństwie, Panie Dyrektor zwróciły się z wyrazami wdzięczności do Księdza Biskupa, Rektora WSD – dr hab. Tadeusza Syczewskiego i obecnych księży (w tym absolwentów) , dziękując za obecność, otwartość i życzliwość. Podziękowały za dzielenie się bogactwem doświadczeń i wiedzy oraz troskę o teraźniejszość i przyszłość. Wręczyły z okazji 100-lecia Liceum w Drohiczynie i IX Zjazdu Absolwentów pamiątkowe grawertony Księdzu Biskupowi oraz Rektorowi WSD W Drohiczynie.

Po mszy świętej przybyli skierowali swe kroki do szkoły. Ważnym punktem obchodów było odsłonięcie tablicy pamiątkowej, na której widnieją wymowne słowa: W podziękowaniu tym, którzy tworzyli historię naszej szkoły, sercem, talentem, pracą przyczynili się do jej rozwoju. Została ona ufundowana przez Absolwentów IX Zjazdu i Wychowanków liceum.

Kolejna część uroczystości miała miejsce na hali sportowej. Wystrój tego miejsca nawiązywał do motywu przewodniego spotkania: Jak przeżyć wszystko jeszcze raz i zachęcał do refleksji na temat szkolnych lat. Dekoracje – kompozycje kwiatowe, okolicznościowe wystawy przypomniały Drohiczyn i szkołę sprzed lat i oddawały uroczysty charakter wydarzenia. Przybliżyły zebranym historię grodu nad Bugiem oraz szkolnictwa w naszym miasteczku. Koleżeńskie zdjęcia z różnych okresów, będące elementem dekoracji, budziły sentyment wśród Absolwentów.

Wszystkich zebranych serdecznie powitała Dyrektor szkoły, pani Dorota Kowalczuk. Swoją obecnością zaszczycili nas:

- Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Pikus (przewodniczył nabożeństwu),

- Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Warsonofiusz Prawosławny Biskup Siemiatycki

- Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie, ksiądz prałat Tadeusz Syczewski

- Proboszcz Parafii Katedralnej , Ksiądz Kanonik Wiesław Niemyjski

- Proboszcz Parafii Prawosławnej w Drohiczynie, Ksiądz Mitrat Eugeniusz Zabrocki

- Księża Absolwenci

- Marszałek Województwa Podlaskiego, Pan Marek Malinowski

- przedstawiciel Podlaskiego Kuratorium Oświaty, Dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego, Pan Krzysztof Sochoń

- Wicestarosta siemiatycki, Pan Marek Bobel

- Burmistrz Drohiczyna, Pan Wojciech Borzym

- Przewodniczący Rady Gminy Drohiczyn , Pan Marian Rogowiec

- Sekretarz Gminy Drohiczyn, Pan Radosław Konobrocki

- Nauczyciele emeryci

- Absolwenci i Wychowankowie

- obecne Grono Pedagogiczne

- Młodzież

Słowa gorącego powitania, Pani dyrektor skierowała do wszystkich byłych nauczycieli emerytów liceum drohiczyńskiego oraz Absolwentów przybyłych na IX Zjazd i Jubileusz naszej szkoły. Chwilą ciszy uczczono też pamięć zmarłych nauczycieli, wychowanków, pracowników liceum oraz osób działających na rzecz oświaty w Drohiczynie.

W przemówieniu, pani Dyrektor zaznaczyła rolę drohickiej oświaty w kształtowaniu kolejnych pokoleń młodych Polaków. Zwróciła uwagę na długoletnią tradycję szkolnictwa w naszym mieście. Wyraziła dumę z faktu, iż Liceum w Drohiczynie jest jedną a najstarszych szkół na Podlasiu. Podziękowała wszystkim - zaproszonym Gościom i Absolwentom za przybycie do historycznej stolicy Podlasia i wspólne świętowanie 100-lecia naszej Jubilatki.

Następnie głos zabierali przedstawiciele duchowieństwa, władz oświatowych i samorządowych. Wyrazili ogromną radość z uczestniczenia w tak ważnym spotkaniu, życzyli realizacji planów i sukcesów w kolejnych latach działalności szkoły - Dyrekcji, Nauczycielom satysfakcji z dobrze wykonanej pracy dydaktyczno - wychowawczej a przybyłym Gościom wielu niezapomnianych przeżyć w związku z IX Zjazdem Absolwentów. Ponownie głos zabrała Pani Dyrektor, Dorota Kowalczuk. Odczytała list Posła Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego, w którym znalazły się gratulacje wspaniałego Jubileuszu. Wśród podziękowań za zaproszenie do uczestnictwa w obchodach 100-lecia liceum znalazły się słowa na temat ważnej roli pracy wychowawczej w kształtowaniu postaw patriotycznych, obywatelskich oraz przywiązania do polskiej tradycji narodowej i utrwalonego wiarą naszych ojców systemu aksjologicznego. Zgromadzeni usłyszeli wyrazy uznania tym wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem wspierają działalność edukacyjną i oświatową Liceum w Drohiczynie. Dopełnieniem serdecznych słów były życzenia skierowane do szkoły i środowiska szkolnego.

Następnie, Pani Dyrektor Dorota Kowalczuk, w dowód uznania wręczyła pamiątkowe grawertony osobom, które swoją działalnością wspierają Liceum w Drohiczynie. Otrzymali je

- Burmistrz Drohiczyna, Pan Wojciech Borzym, za wsparcie i zaangażowanie w działania służące rozwojowi młodzieży w sferze edukacyjnej i wychowawczej, a także za pomoc w przygotowaniu obchodów Jubileuszu 100-lecia

- Pani Irena Chlebińska, za podtrzymywanie więzi ze szkołą oraz nieustanne wsparcie finansowe dla uczniów

- Pan Zbigniew Ruczaj za współpracę i zaangażowanie w działania służące podtrzymaniu więzi ze szkołą

Równie wyjątkowym punktem obchodów 100-lecia Liceum było wręczenie okolicznościowych medali Złotych Matur. Tradycyjnie otrzymali je najstarsi Absolwenci, obchodzący 50-lecie matury. Padło wiele serdecznych słów, zarówno ze strony gospodarzy uroczystości, jak i wyróżnionych Absolwentów.

Pani Dyrektor odniosła się do obchodów setnej rocznicy powstania Liceum w Drohiczynie. Powiedziała o publikacji wydanej z okazji Jubileuszu szkoły. Podziękowała instytucjom i osobom, które wsparły finansowo wydanie książki: Urzędowi Miasta i Gminy Drohiczyn, Starostwu Powiatowemu w Siemiatyczach, Bankowi Spółdzielczemu w Siemiatyczach, Pani Lucynie Parol z domu Prokopiuk, Pani Bożenie Wojtkowskiej Pazio, Panu Ryszardowi Karolakowi.

Obecni uczniowie liceum zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, którego motywem przewodnim był czas, czas powracający we wspomnieniach szkolnych lat młodości. Wiersz jednej z absolwentek drohickiego liceum Cofam wskazówki zegara stał się kanwą części artystycznej. Uczniowie opowiedzieli, zatańczyli, wyrecytowali, zaśpiewali to wszystko, co drzemie w duszy Absolwenta drohickiej szkoły. Mamy nadzieję, że ciepłe i głębokie w swojej treści słowa narracji, scenki przypominające rzeczywistość szkolną, tańce zaprezentowane przez Klub Tańców Polskich Krajka, niezwykle nastrojowe piosenki poruszyły najczulsze struny duszy. Ufamy, iż te niezwykle chwile przywołały wspomnienia najcudowniejszych lat młodości. Po wystąpieniu uczniów był czas na wystąpienia Absolwentów. Wspólne śpiewanie dobrze znanych, sentymentalnych piosenek było wstępem do kolejnego punktu programu. Goście i Absolwenci IX Zjazdu zostali uwiecznieni na pamiątkowym zdjęciu, w centrum którego znalazł się okolicznościowy tort – kolorowy, pyszny wspaniale wpasował się w to niezwykłe spotkanie.

Na zakończenie części oficjalnej Pani Dyrektor, w imieniu swoim i Komitetu organizacyjnego, podziękowała szanownym Gościom za wspólne świętowanie i zaprosiła do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach tej wyjątkowej soboty. Absolwenci IX Zjazdu tradycyjnie udali się do Muzeum Diecezjalnego, mieszczącego się w murach dawnej szkoły. Towarzyszyły im szczególne, bardzo osobiste przeżycia. Miejsce jakby inne, nowoczesne, ale emocje te sprzed wielu lat. Ważnym miejscem, odwiedzanym zawsze przez uczestników zjazdów, jest cmentarz parafialny. Absolwenci modlili się na grobach zmarłych nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i koleżanek. Można było usłyszeć refleksję na temat upływającego czasu i niewiadomych, jakie niesie nam życie. To szczególny moment spotkania, czas łączności z tymi, którzy odeszli na zawsze, choć jeszcze niedawno przemierzali korytarze drohiczyńskiego liceum. Spotkanie po latach to nadzieja na swobodne rozmowy z kolegami i koleżankami, dlatego jeszcze długo, w sobotnie popołudnie trwały spotkania koleżeńskie w klasach i na korytarzach drohiczyńskiego liceum. Wyjątkowy dla społeczności naszej szkoły dzień 15 czerwca 2019 chylił się ku końcowi, by rozpocząć kolejny punkt uroczystości – bal Absolwentów. Goście świętowali na wspólnej biesiadzie - nastrojowa muzyka, tańce, śpiewy i niekończące się rozmowy były dopełnieniem tej pięknej uroczystości.

Tak liczna obecność Absolwentów na IX jubileuszowym Zjeździe jest dowodem przywiązania do bogatej, 100-letniej tradycji Liceum w Drohiczynie. Nasza szkoła ponownie otworzyła szeroko swoje progi i powitała każdego, kto pragnął cofnąć czas i powrócić do szkolnych lat młodości.

Bożena Niemyńska

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze IX Zjazdu Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącegi im. J.I.Kraszewskiego w Drohiczynie.

Zapraszamy na naszą fotorelacje